🖼️
  • Hexa Game Tổng hợp 6 trò chơi trong Squid Game
  • Hexa Game là game hành động ăn theo TV series ăn khách Squid Game (Trò chơi con mực) trên Roblox do tác giả Princeelf phát triển, bao gồm tất cả 6 trò chơi trong phim.
  • Xếp hạng: 4 13 Phiếu bầu