🖼️
 • FolderDefence Pro

 • FolderDefence Pro cho phép bạn đặt password để bảo vệ tất cả những gì riêng tư và dữ liệu nhạy cảm trong ổ cứng hoặc thiết bị di động. Bạn có thể làm cho tập tin và thư mục của bạn trở nên không truy cập được, ẩn, bảo vệ chúng tránh khỏi việc bị chỉnh sửa
 • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
 • FolderMage Pro 1.0.0.21

 • Bạn có thể làm cho các tập tin và thư mục của bạn không thể truy cập được, ẩn, bảo vệ chúng khỏi bị xóa, sửa đổi, thực thi hạn chế với phần mềm này.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • FolderDefence Free

  Bảo vệ tài liệu cá nhân
 • Một ứng dụng miễn phí cho phép người dùng bảo vệ các thông tin cá nhân của họ một cách an toàn với 4 phương pháp bảo vệ được cung cấp...
 • Xếp hạng: 4 23 Phiếu bầu
🖼️
 • OneClick Spyware Expert 1.17

 • OneClick Spyware Expert là một trình quét diệt phần mềm gián điệp dễ sử dụng và có hiệu quả. Nó sử dụng kỹ thuật chống phần mềm độc hại hiện đại...
 • Xếp hạng: 4 17 Phiếu bầu