🖼️ FolderDefence Pro

🖼️
 • Phát hành: Privacy-care Lab
 • FolderDefence Pro cho phép bạn đặt password để bảo vệ tất cả những gì riêng tư và dữ liệu nhạy cảm trong ổ cứng hoặc thiết bị di động. Bạn có thể làm cho tập tin và thư mục của bạn trở nên không truy cập được, ẩn, bảo vệ chúng tránh khỏi việc bị chỉnh sửa
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.184

🖼️ FolderMage Pro 1.0.0.21

🖼️
 • Phát hành: Privacy-care Lab
 • Bạn có thể làm cho các tập tin và thư mục của bạn không thể truy cập được, ẩn, bảo vệ chúng khỏi bị xóa, sửa đổi, thực thi hạn chế với phần mềm này.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.820

🖼️ FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Privacy-care Lab
 • Một ứng dụng miễn phí cho phép người dùng bảo vệ các thông tin cá nhân của họ một cách an toàn với 4 phương pháp bảo vệ được cung cấp...
 • windows Version: 1.0.0.17
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55.150

🖼️ OneClick Spyware Expert 1.17

🖼️
 • Phát hành: Privacy-care Lab
 • OneClick Spyware Expert là một trình quét diệt phần mềm gián điệp dễ sử dụng và có hiệu quả. Nó sử dụng kỹ thuật chống phần mềm độc hại hiện đại...
 • windows
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.354