🖼️ Prevent Restore 2021.02 Ngăn chặn khôi phục tập tin bị xóa

🖼️
 • Phát hành: PrivacyRoot
 • Prevent Restore là một ứng dụng hữu ích được thiết kế đặc biệt để giúp cho các tập tin và thư mục bị xóa không thể được phục hồi trở lại bởi các phần mềm khác.
 • windows Version: 2021.02
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.266

🖼️ Wipe 17.18 Xoá sạch dấu vết truy cập Internet

🖼️
 • Phát hành: PrivacyRoot
 • Wipe là ứng dụng giúp giảm bớt dung lượng trên ổ cứng bằng cách xóa các dữ liệu không cần thiết. Đồng thời, việc xóa các thông tin trên cũng có thể bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính.
 • windows Version: 17.18
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 936

🖼️ Startup Guard Chọn những chương trình chạy khi khởi động Windows

🖼️
 • Phát hành: PrivacyRoot
 • Startup Guard 3.31 là một công cụ miễn phí, dễ dàng để lựa chọn những chương trình mà cho phép chạy khi khởi động Windows...
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.956

🖼️ Secret Disk Giấu dữ liệu trong ổ đĩa bảo mật

🖼️
 • Phát hành: PrivacyRoot
 • Secret Disk 1.35 giúp bạn tạo ra một ổ đĩa bảo mật trong hệ thống để cất giấu những dữ liệu nhạy cảm. Điểm đặc biệt là ổ đĩa bảo mật này sẽ được cài khóa bảo vệ cũng như có thể “tàng hình” bất cứ lúc nào.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.293