🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Quick Modes For Android Thay đổi chế độ chuông
  • Quick Modes là một Widget (1x1) miễn phí giúp thay đổi chế độ chuông sang bình thường, im lặng và rung chỉ với một lần kích, bạn cũng có thể bật hoặc tắt Wifi.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Web Shortcut For Android Tạo Shortcut trang Web
  • Web Shortcut giúp tạo các shortcut trên màn hình chính bằng cách sử dụng trình duyệt của Android hoặc thậm chí không cần trình duyệt. Đây là cách dễ dàng để truy cập vào các trang web yêu thích từ màn hình chính.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Easy Filer For Android Ứng dụng quản lý tập tin
  • Battery Widget làEasy Filer là công cụ quản lý tập tin rất đơn giản. Giúp quản lý hình ảnh, nhạc, video và các tập tin rất dễ dàng. một Widget đơn giản hiển thị chính xác mức độ pin và trạng thái sạc pin.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️