🖼️ Move Appscho Android 3.0 Chuyển ứng dụng sang thẻ SD

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • Move Apps là công cụ di chuyển các ứng dụng sang thẻ SD rất nhanh chóng, giúp giải phóng bộ nhớ cho điện thoại Android.
 • android Version: 3.0
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.043

🖼️ 1-Touch Cleaner for Android 1.1 Xóa bộ nhớ đệm hiệu quả cho Android

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • Bạn muốn có thêm dung lượng trống để cài đặt ứng dụng? Hãy sử dụng 1-Touch Cleaner for Android để có thêm nhiều dung lượng trống bằng cách xóa bộ nhớ đệm tạo ra bởi các ứng dụng.
 • android Version: 1.1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 265

🖼️ WebRank SEO For Android Kiểm tra thứ hạng Website

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • WebRank SEO là công cụ SEO miễn phí giúp đánh giá, phân tích mức độ xếp hạng của Website.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.004

🖼️ Quick Modes For Android Thay đổi chế độ chuông

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • Quick Modes là một Widget (1x1) miễn phí giúp thay đổi chế độ chuông sang bình thường, im lặng và rung chỉ với một lần kích, bạn cũng có thể bật hoặc tắt Wifi.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 411

🖼️ Web Shortcut For Android Tạo Shortcut trang Web

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • Web Shortcut giúp tạo các shortcut trên màn hình chính bằng cách sử dụng trình duyệt của Android hoặc thậm chí không cần trình duyệt. Đây là cách dễ dàng để truy cập vào các trang web yêu thích từ màn hình chính.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 686

🖼️ SMS Notifier For Android Hiển thị tin nhắn trên cửa sổ Popup

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • SMS Notifier (SMS Popup) hiển thị các tin nhắn SMS trên cửa sổ Popup rất thuận tiện. Giúp bạn nhanh chóng đọc, trả lời, xóa và đánh dấu tin nhắn SMS.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 849

🖼️ Probcomp Advanced Uninstaller For Android Công cụ gỡ bỏ cài đặt

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • Advanced Uninstaller là công cụ gỡ bỏ cài đặt ứng dụng rất nhanh chóng và dễ dàng. Với nhiều tính năng mạnh mẽ, cùng với khả năng gỡ bỏ ứng dụng theo nhóm giúp tiết kiệm thời gian cho bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 832

🖼️ Easy Filer For Android Ứng dụng quản lý tập tin

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • Battery Widget làEasy Filer là công cụ quản lý tập tin rất đơn giản. Giúp quản lý hình ảnh, nhạc, video và các tập tin rất dễ dàng. một Widget đơn giản hiển thị chính xác mức độ pin và trạng thái sạc pin.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 689

🖼️ Battery Widget For Android Hiển thị trạng thái pin

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • Battery Widget là một Widget đơn giản hiển thị chính xác mức độ pin và trạng thái sạc pin.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 924