🖼️ CompactSolars Mod Mod bổ sung 8 tấm năng lượng mặt trời mới

🖼️
  • Phát hành: Progwml6
  • CompactSolars Mod là Minecraft Mod mở rộng cách sử dụng các tấm năng lượng mặt trời trong Industrial Craft 2 Mod bằng cách bổ sung 3 tấm hấp thu năng lượng mặt trời mới với chức năng tương tự như loại cũ, tất cả được kết hợp trong cùng 1 block tiện lợi.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 93