🖼️ ActivInspire 1.5 Phần mềm soạn thảo và thiết kế giáo án

🖼️
  • Phát hành: Promethean
  • ActivInspire là phần mềm soạn giáo án với nhiều tính năng hiện đại hướng đến môi trường học tập thông minh trong các nhà trường.
  • windows Version: 1.5.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 899