🖼️
  • Record for Mac Phần mềm ghi âm
  • Record 1.0 dành cho hệ điều hành Mac OS X, là một trong những sản phẩm nổi tiếng của hãng Propellerhead Software’s, có thể giúp người sử dụng dễ dàng ghi âm các file audio với số lượng không hạn chế...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu