🖼️
🖼️
🖼️
  • Bank2CSV for Mac
  • Bank2CSV là công cụ tiện ích để chuyển đổi các file OFX, QFX, QIF, QBO, OFC sang định dạng CSV. Người dùng có thể duyệt các file, hiển thị giao diện và lưu lại.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Portable CSV2QFX
  • CSV2QFX là một ứng dụng nhỏ và dễ sử dụng dùng để chuyển đổi các tập tin CSV sang định dạng QFX. Portable CSV2QFX có giao diện đơn giản và trực quan cho phép bạn truy cập nhanh đến tất cả các tùy chọn của nó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • CSV2OFX
  • CSV2OFX 1.0.1.3 (CSV ​​to OFX Converter) là một tiện ích rất hữu ích để chuyển đổi ngân hàng, thẻ tín dụng trong các định dạng CSV sang định dạng OFX.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu