🖼️
  • Data Rescue
  • Data Rescue cho phép bạn cứu ổ cứng bị lỗi và sao lưu các file đã khôi phục được sang ổ cứng hoặc một ổ cắm ngoài. Bên cạnh đó, lựa chọn tạo đĩa DVD có thể boot được cũng được cung cấp.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu