🖼️ ProtectFile 1.7 Công cụ mã hóa tập tin

🖼️
  • Phát hành: Protectfileapps
  • ProtectFile là ứng dụng thiết kế để giúp bạn mã hóa các tập tin bao gồm cả Microsoft Word, Excel và PowerPoint. Kể cả ảnh và video tài liệu cũng có thể được mã hóa chỉ với một click chuột.
  • windows Version: 1.7
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.049