🖼️ Logon Sentry Giám sát máy tính hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: ProteMac
 • Bạn có đảm bảo rằng dữ liệu trên máy tính chỉ bạn mới biết được mà không phải ai khác? Nếu cảm thấy nghi ngờ, hãy thử sử dụng phần mềm Logon Sentry để kiểm tra.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 309

🖼️ ProteMac KeyBag

🖼️
 • Phát hành: ProteMac
 • ProteMac KeyBag là phần mềm keylogger tiên tiến dành cho Mac OS X. Phần mềm này sẽ ghi lại tất cả các văn bản đã được đánh, ví như hội thoại chat, email, dữ liệu, tên người dùng,...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 410

🖼️ KeyBag PRO

🖼️
 • Phát hành: ProteMac
 • Ghi lại những mật khẩu và nắm bắt các hoạt động trên bàn phím trên máy tính Mac. KeyBag Pro sẽ ghi lại tất cả mật khẩu được điền, KeyBag Pro sẽ lưu lại tất cả các ký tự và message được viết, tin nhắn chat, phần mềm đã chạy.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 767

🖼️ NetMine for Mac

🖼️
 • Phát hành: Protemac
 • NetMine được cung cấp bởi ProteMac là một phần mềm tường lửa dành cho các máy tính sử dụng hệ điều hành Mac OS X...
 • mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.811