🖼️
  • ProtonMail cho Android

    Ứng dụng quản lý email mã hóa trên Android
  • ProtonMail for Android là dịch vụ quản lý email mã hóa cung cấp cho người dùng một công cụ gửi, nhận và quản lý email an toàn. ProtonMail chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ProtonMail cho iOS

    Dịch vụ Email mã hóa an toàn trên iPhone/iPad
  • ProtonMail for iOS là ứng dụng Email Client mã hóa và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch. ProtonMail cung cấp cho người dùng hộp thư bảo mật mà không ai có thể can thiệp vào trừ người gửi và người nhận.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu