🖼️ ProtonMail cho Android 1.2 Ứng dụng quản lý email mã hóa trên Android

🖼️
  • Phát hành: ProtonMail
  • ProtonMail for Android là dịch vụ quản lý email mã hóa cung cấp cho người dùng một công cụ gửi, nhận và quản lý email an toàn. ProtonMail chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 1.2.4

🖼️ ProtonMail cho iOS 1.2 Dịch vụ Email mã hóa an toàn trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: ProtonMail
  • ProtonMail for iOS là ứng dụng Email Client mã hóa và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch. ProtonMail cung cấp cho người dùng hộp thư bảo mật mà không ai có thể can thiệp vào trừ người gửi và người nhận.
  • ios Version: 1.2.3