🖼️
  • HTMLSpeed Nén nhỏ dung lượng trang web
  • Bạn mới thiết kế xong một trang web, có một host và muốn upload trang web đó lên để chia sẻ với bạn bè hoặc người thân, tuy nhiên khi xem xét lại bạn nhận thấy có một khó khăn “nhỏ mà không nhỏ” chút nào
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
  • HTMLPack
  • HTMLPack sẽ giúp bạn nén nhỏ dung lượng trang web lại để có thể upload lên mạng dễ dàng cũng như tiện cho việc truy cập...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu