🖼️ Power Fishing cho Android 1.0 Game câu cá siêu chân thực cho di động

🖼️
  • Phát hành: Purple Ocean
  • Power Fishing là game mô phỏng câu cá có đồ họa “chân thực như ngoài đời” dành cho di động. Bạn trở thành một cần thủ, phiêu lưu tới nhiều địa điểm tuyệt đẹp trên thế giới để đánh bắt những con cá lớn.
  • android Version: 1.0.24