🖼️
  • Groups cho iOS Quản lý danh bạ toàn diện trên iPhone/iPad
  • Groups for iOS là công cụ quản lý danh bạ iPhone/iPad hiệu quả và miễn phí. Với 2.9 triệu lượt tải tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, Groups là lựa chọn tối ưu khi bạn muốn kiểm soát toàn diện danh bạ điện thoại của mình.
  • Xếp hạng: 4 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Calendar for Mac Ứng dụng quản lý công việc miễn phí trên Mac
  • Calendar for Mac, đúng như tên gọi của mình là một ứng dụng lịch trên Mac được tích hợp thêm khả năng quản lý công việc, mang đến cho người dùng một cách hiệu quả để sắp xếp lịch làm việc và lịch cá nhân của mình.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu