🖼️ Werewolves Untamed cho Android 1.0 Game thẻ bài người sói chiến đấu

🖼️
  • Phát hành: QI XI ENTERTAINMENT
  • Werewolves Untamed là một game thẻ bài chiến lược đấu 1v1, được chuyển thể từ boardgame cổ điển: Werewolves of Miller's Hollow
  • android Version: 1.0.7