🖼️
  • PDF Studio Ứng dụng chỉnh sửa file PDF
  • PDF Studio 10.0 64 là một phần mềm chỉnh sửa PDF rất dễ sử dụng. Với PDF Studio , bạn có thể thêm chú thích hay tùy chỉnh nội dung trong file PDF một cách đơn giản bằng cách chuyển đổi nó sang các định dạng khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • jPDFImages
  • jPDFImages là một thư viện Java để xuất ảnh từ các file PDF và nhập ảnh vào các file PDF. Ứng dụng này có thể tạo ảnh từ các trang trong một dữ liệu PDF và xuất chúng theo định dạng ảnh JPEG, TIFF hoặc PNG...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • jPDFFields
  • jPDFFields là một thư viện Java hoạt động với PDF Forms tương tác trên cả 2 định dạng AcroForm và XFA. jPDFFields cho phép wsngd ugnj của bạn có thể nhận và đặt các giá trị trường và có thể nhập và xuất sang các định dạng FDF, XFDF và XDP...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu