🖼️ Jewels for Nokia Game kim cương

🖼️
  • Phát hành: Qperience
  • Jewels là một game cổ điển nổi tiếng trên cả PC, iPhone lẫn Android nay đã có mặt trên Nokia. Có lẽ không cần phải nói nhiều về game này nữa bởi nó đã trở nên quá quen thuộc với nhiều người.
  • symbian
  • Đánh giá: 15
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.812