🖼️ Quick Macros 2.4 Tự động hóa thao tác trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: Quick Macros
  • Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là thao tác bình thường trên máy tính, Quick Macro sẽ "học hỏi" thói quen sử dụng máy của bạn và tạo thành các lệnh macro để thực thi tự động các thao tác đó.
  • windows Version: 2.4.11
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 28.373