🖼️ Transparent Live Wallpaper cho Android 13.81 Hình nền trong suốt trên Android

🖼️
  • Phát hành: R Apps Studio
  • Làm cho màn hình đoeẹn thoại của bạn hấp dẫn hơn với Transparent LiveWallpaper, đây là một ứng dụng hình nền độc đáo dành cho mobile giúp bạn áp dụng giao diện trong suốt cho màn hình của mình.
  • android Version: 13.81