🖼️ R-Mail for Outlook Khôi phục dữ liệu Outlook bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: R-Tools
 • R-Mail for Outlook là chương trình mạnh mẽ để khôi phục các tin nhắn email, danh sách liên hệ, ghi chú, nhiệm vụ và các thư mục khác đã bị xóa; đồng thời sửa các file dữ liệu (*.pst) đã bị hư hỏng trên Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 733

🖼️ R-Word Recovery Khôi phục tài liệu Word bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: R-Tools
 • R-Word là công cụ được thiết kế để khôi phục các tài liệu Microsoft Word đã bị lỗi. Nó có thể trích xuất văn bản từ những file *.doc bị hỏng nặng mà không hề xóa bỏ file tài liệu gốc từ ổ đĩa hoặc ghi đè hay thay đổi các file đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.121

🖼️ R-Excel Recovery Khôi phục các sheet bị hỏng của Microsoft Excel

🖼️
 • Phát hành: R-Tools
 • R-Excel là chương trình khôi phục lại các sheet bị hỏng của Microsoft Excel.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.661