🖼️ Startup Delayer 3.0 build 366 Tăng tốc độ khởi động Windows

🖼️
 • Phát hành: r2 Studios
 • Startup Delayer cho phép người sử dụng tối ưu hóa tiến trình khởi động bằng cách cấu hình thời gian trễ (timed delay) cho mỗi ứng dụng bắt đầu chạy sau khi Windows khởi động lên.
 • windows Version: 3.0 build 366
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.370

🖼️ Xion Audio Player 1.5 build 160 Chương trình nghe nhạc audio

🖼️
 • Phát hành: r2 Studios
 • Xion Audio Player là chương trình nghe nhạc audio, hỗ trợ khá nhiều định dạng và có thể chạy ở chế độ không cần cài đặt.
 • windows Version: 1.5 build 160
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.278