🖼️ Chord! Free for Android 3.2 Chơi đàn guitar trên Android

🖼️
  • Phát hành: RabugenTom
  • Chord! for Android là ứng dụng hợp âm và thang âm vừa đơn giản vừa toàn diện dành cho đàn guitar hay bất kỳ loại nhạc cụ nào khác như trống, ukulele (guitar Hawai), banjo,...
  • android Version: 3.2
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 195