🖼️ Evangeline Game thực tế ảo cho Windows, Mac & Linux

🖼️
  • Phát hành: Raconteur Games
  • Trong game thực tế ảo mới Evangeline có góc nhìn thứ nhất, bạn sẽ được màu sắc dẫn lối trong thế giới tươi đẹp, cố gắng tự trả lời một câu hỏi đơn giản là: Nếu chỉ còn một cuộc gọi cuối cùng cho một người thân yêu, bạn sẽ nói gì?
  • windows