🖼️ FLAC player SD cho Windows Phone 1.4 Nghe nhạc lossless chất lượng cao

🖼️
  • Phát hành: Rainbow Serpent Software
  • FLAC player SD là ứng dụng nghe nhạc hỗ trợ các tập tin được mã địng dạng losless FLAC. Xin lưu ý, cần phải có một thẻ SD để lưu trữ âm thanh.
  • Windows Phone Version: 1.4.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 352