Ravi Bhavnani là một lập trình viên yêu thích viết ra các phần mềm tiện ích dành cho Windows và chia sẻ miễn phí.

🖼️ WeatherMate 3.4 Xem thông tin dự báo thời tiết

🖼️
 • Phát hành: Ravi Bhavnani
 • WeatherMate là ứng dụng cung cấp thông tin dự báo thời tiết mới nhất về bất kỳ địa điểm nào trên thế giới.
 • windows Version: 3.4.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 557

🖼️ Cryptola 1.2 Bảo mật tệp tin

🖼️
 • Phát hành: Ravi Bhavnani
 • Cryptola là công cụ mã hóa tệp một cách dễ dàng. Phần mềm này được viết ra nhằm mục đích bảo vệ bản sao lưu hệ thống (thường được lưu trữ trực tuyến).
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

🖼️ iPod Rescue 1.0

🖼️
 • Phát hành: Ravi Bhavnani
 • iPod Rescue cho phép bạn khôi phục nhạc từ iPod được định dạng Windows của bạn nếu một đĩa cứng bị lỗi hoặc hệ thống bị treo hủy các cài đặt iTunes và lấy bộ sưu tập nhạc với nó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 546