🖼️ Atoms, Bonding and Structure

🖼️
  • Phát hành: Raylec Software
  • Chương trình Atoms, Bonding and Structure v2.0 là phần mềm hóa học nhỏ gọn, được thiết kế dành cho học sinh học những kiến thức liên quan đến chương nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, cấu trúc của nguyên tử, cấu trúc của các hợp chất vô cơ.
  • windows
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.617