🖼️
  • ZBot Removal Tool Công cụ miễn phí tiêu diệt mã độc ZBot
  • Zbot (được biết với tên là Zeus, ZeusBot or WSNPoem) là một mã độc phá hoại lừng danh, tập trung chủ yếu vào thông tin người dùng trên các website tài chính, thông qua giao dịch online banking vừa xuất hiện biến thể mới cực kỳ nguy hiểm.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu