🖼️ Battery Life cho iOS 4.2 Quản lý pin iPhone/iPad toàn diện

🖼️
  • Phát hành: RBT Digital
  • Bên cạnh vai trò kéo dài tuổi thọ pin iPhone/iPad và Apple Watch, Battery Life for iOS còn đưa ra những con số thống kê chi tiết và chính xác về tình trạng pin trong thời gian thực.
  • ios Version: 4.2.2
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 519