🖼️ ReactOS 0.4 Hệ điều hành miễn phí thay thế Windows

🖼️
  • Phát hành: ReactOS Foundation
  • ReactOS là hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí cho máy tính cá nhân 32-bit và 64-bit. ReactOS tương thích với hầu hết các chương trình trên máy tính và driver cho Windows Server 2003.
  • windows Version: 0.4.7
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 257