🖼️
  • Auto Macro Recorder Ghi lại hoạt động trên máy tính
  • Auto Macro Recorder hỗ trợ ghi lại mọi hoạt động trên máy tính, bao gồm cả hoạt động của chuột và bàn phím và lặp lại tự động để người dùng không cần phải thao tác bằng tay.
  • Xếp hạng: 4 43 Phiếu bầu
🖼️