🖼️
  • Squirrels Game hành động trên Facebook
  • Hãy tham gia trò chơi Squirrels trên Facebook và cùng 15 người chơi làm hết sức mình để tiếp cận các loại hạt, đưa chúng đến lỗ trong hàng trăm cấp độ khác nhau.
  • Xếp hạng: 2 5 Phiếu bầu