🖼️ Securely File Shredder 2.0 Tiện ích phân mảnh tệp tin

🖼️
 • Phát hành: Reason Software
 • Securely File Shredder là phần mềm giúp bạn quản lý những thông tin mật mà bạn không người khác có thể xem trộm bằng cách phân mảnh những tệp tin này.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 322

🖼️ Should I Remove It? 1.0 Tiện ích gỡ ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: Reason Software
 • Should I Remove It? là một phần mềm rất đơn giản nhưng tiện lợi giúp người dùng bất kể trình độ máy tính đều có thể quyết định được xem nên gỡ bỏ phần mềm nào khỏi máy tính của mình.
 • windows Version: 1.0.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

🖼️ herdProtect 1.0 Công cụ quét và phát hiện malware miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Reason Software
 • herdProtect là công cụ quét và phát hiện malware trên hệ thống, sử dụng 68 công cụ phát hiện virus phổ biến.
 • windows Version: 1.0.0 Beta
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 943

🖼️ Boost 1.0 Tăng tốc độ khởi động PC

🖼️
 • Phát hành: Reason Software
 • Boost là một ứng dụng chuyên nghiệp được tạo ra để hỗ trợ người dùng cải thiện hiệu suất cho máy tính bằng cách áp dụng các thuật toán dọn dẹp và tinh chỉnh hệ thống thông minh.
 • windows Version: 1.0.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 141