🖼️ PixRecovery 3.0 Phần mềm khôi phục ảnh lỗi, ảnh hỏng

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • PixRecovery có thể phục hồi các file ảnh hỏng và không thể mở trên máy tính hay các thiết bị khác, chỉ cần chúng có đuôi .jpg, .jpeg, .gif, .tiff, .bmp, .png.
 • windows Version: 3.0.22196
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.096

🖼️ Recovery for Exchange OST Khôi phục file Microsoft Exchange Server OST bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Exchange OST là công cụ hữu hiệu để chuyển đổi Exchange Offline Storage File (.ost) sang Personal Storage File (.pst).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 486

🖼️ Recovery for Backup Khôi phục tập tin Microsoft Windows Backup bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Backup là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ bạn khôi phục tập tin bị lỗi, được tạo ra bởi công cụ Microsoft Windows Backup hay VERITAS Backup Exec.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 690

🖼️ Recovery for Windows Registry Khôi phục Windows registry bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Windows Registry là chương trình hữu hiệu để hỗ trợ bạn khôi phục Microsoft Windows registry bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin Windows registry mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.460

🖼️ Recovery for WordPerfect Khôi phục tài liệu Corel WordPerfect bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for WordPerfect là công cụ để khôi phục tài liệu Corel WordPerfect (.wpd) bị lỗi. Sau đó dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin RTF (Rich Text Format) mới, tương thích với WordPerfect.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 652

🖼️ Recovery for SQL Anywhere Khôi phục database SQL Anywhere Server bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for SQL Anywhere là chương trình mạnh mẽ được dùng để khôi phục database SQL Anywhere Server (.db) bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 381

🖼️ Recovery for Publisher Khôi phục dữ liệu trong Microsoft Publisher

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Publisher là chương trình mạnh mẽ được dùng để hỗ trợ bạn khôi phục dữ liệu từ các publications Microsoft Publisher (.pub) bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 341

🖼️ Recovery for Interbase Khôi phục database Interbase/Firebird bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Interbase là công cụ hữu ích để trợ giúp bạn trong quá trình khôi phục database Interbase/Firebird (.gdb, .ib, .fdb) bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

🖼️ Recovery for PostgreSQL Khôi phục database PostgreSQL bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for PostgreSQL là công cụ hữu ích để hỗ trợ bạn trong quá trình khôi phục database PostgreSQL bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập hợp file SQL để sử dụng cho việc xây dựng lại database PostgreSQL.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 467

🖼️ Recovery for Project Server Khôi phục database Microsoft Project Server

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Project Server là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ người sử dụng trong việc khôi phục lại các database Microsoft Project Server (.mdf) bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 245

🖼️ Recovery for Writer Khôi phục tài liệu OpenOffice Writer bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Writer là phần mềm để khôi phục tài liệu OpenOffice Writer (.odt) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tài liệu Writer mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 366

🖼️ Recovery for Paradox Khôi phục database của Corel Paradox

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Paradox là công cụ hữu hiệu để khôi phục database Corel Paradox (.db) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào một database Paradox mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 278
Có tất cả 45 phần mềm.