🖼️ Saint Kotar: The Yellow Mask Game trinh thám kinh dị trong thị trấn ma

🖼️
  • Phát hành: Red Martyr Entertainment
  • Game kinh dị Saint Kotar: The Yellow Mask mới trên Steam đưa bạn vào câu chuyện của Benedek Dohnany và Nikolay Kalyakin để bắt đầu chuyến phiêu lưu lạnh lẽo và u ám.
  • windows