🖼️ Simple Shop 3.6 Phần mềm quản lý bán hàng hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: Red Zion
  • Simple Shop là phần mềm hỗ trợ bán hàng toàn diện, cho phép bạn phát hành hóa đơn, quản lý khách hàng, thanh toán, quản lý hóa đơn và tiền bán hàng, theo dõi hàng tồn kho và quản lý kho hàng.
  • windows Version: 3.6.9.930
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 56