🖼️ Jumpy Jack cho iOS 1.2 Game hành động phong cách Flappy Bird

🖼️
  • Phát hành: redBit game
  • Tham gia cuộc phiêu lưu trượt ván cùng anh chàng Jack trong game Jumpy Jack. Bạn sẽ điều khiển Jack vượt qua các chướng ngại vật gần giống như khi chơi Flappy Bird.
  • ios Version: 1.2