🖼️ Tiny Space for Windows Phone 1.0 Game chiến đấu ngoài không gian cho Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Redware
  • Thăng chức là mục tiêu của bạn. Vượt qua hàng trăm tàu không gian của kẻ thù để đến với căn cứ của họ. Loại bỏ quân địch để kiếm điểm kinh nghiệm và nâng cấp cho đội quân của mình. Phá hủy căn cứ của địch để giành chiến thắng.
  • Windows Phone Version: 1.0.0.0