🖼️
  • ReGet Deluxe Tăng tốc độ tải dữ liệu
  • Với tốc độ tải trung bình hơn 200 kbps có được nhờ việc chia nhỏ dữ liệu và chọn lựa server mạnh mang dữ liệu cần tải, ReGet Deluxe nổi lên như một trình hỗ trợ tăng tốc tải dữ liệu rất hiệu quả.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
  • ReGet Pro
  • ReGet Pro được thiết cho những người sử dụng cần một chương trình quản lý download nhỏ gọn, nhanh và thân thiện với hàng loạt các tính năng cần thiết.
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu