🖼️ Photo Zoom for Facebook 1.1408 Phóng to ảnh Facebook không cần nhấp chuột

🖼️
  • Phát hành: Regis Gaughan
  • Photo Zoom for Facebook (trước đây là FB Photo Zoom) cho phép xem ảnh Facebook với kích thước lớn hơn khi bạn di chuột qua một hình ảnh, đó có thể là album, ảnh đại diện hay bất kỳ hình ảnh nào được đăng trên Facebook.
  • windows Version: 1.1408.5.2
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.268