🖼️ Undersky for Windows Phone 1.0 Game hành động dành cho Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Renatus
  • Vị vua của vương quốc đã được công bố. Vương quốc bay gần đây đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa kinh hoàng hiện nay đang trôi nổi trên bầu trời xanh và đang chờ một một người cai trị hùng mạnh.
  • Windows Phone Version: 1.0.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 238