🖼️ Angry Birds VR: Isle of Pigs Game bầy chim nổi giận thực tế ảo

🖼️
  • Phát hành: Resolution Games
  • Angry Birds VR: Isle of Pigs là phiên bản Bầy chim nổi giận thực tế ảo hỗ trợ chơi cùng kính VR, mang đến trải nghiệm bắn súng tọa độ sinh động và vui nhộn hơn hẳn.
  • windows
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 92