🖼️
  • Song of Iron Game hành trình báo thù đẫm máu
  • Là người anh hùng đơn độc trong thế giới Song of Iron, bạn chẳng có gì để mất ngoài bản lĩnh và mối hận thù đang cuộn trào dữ dội. Hãy đứng lên và bảo vệ những thứ cuối cùng thuộc về mình!
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu