🖼️ Overload Playable Teaser 2.0 Game bắn súng mới cho Windows, Mac & Linux

🖼️
  • Phát hành: Revival Productions
  • Overload là game bắn súng mới cho Windows, Mac & Linux. Trong game, người chơi sẽ khám phá bài chơi huấn luyện, tham gia vào chiến dịch phá hủy lò phản ứng dành cho một người, vượt qua hai chế độ mang tính thử thách cao và kiểm tra kỹ năng chống lại bầy lũ quân địch đông đảo của bản thân.
  • windows Version: Playable Teaser 2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 312