🖼️ Bernoulli cho Windows Phone Game giải đố tìm nhóm số cho Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: rfdanial
  • Bernoulli cho Windows Phone là tựa game giải đố thử thách kĩ năng quản lý thời gian và ra quyết định để có thể khám phá ra cách kết hợp 3 con số chính xác nhất.
  • Windows Phone
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 476