🖼️ QCAD 3.0 Hỗ trợ soạn thảo hai chiều

🖼️
  • Phát hành: RibbonSoft
  • QCAD là một ứng dụng hỗ trợ soạn thảo hai chiều (2D). Với QCAD bạn có thể tạo ra các bản vẽ kỹ thuật như kế hoạch cho các công trình xây dựng, nội thất, phần cơ khí hoặc sơ đồ và biểu đồ.
  • windows Version: 3.0
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.331