🖼️ Old School Racer 2 for Windows Phone 1.0 Game đua xe địa hình trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Riddlersoft Games
  • Old School Racer 2 là game đua xe hấp dẫn và vô cùng lý thú. Đua xe qua 40 level độc đáo và thú vị với những chỗ quanh co khúc khuỷu xuất hiện ở khắp mọi nơi.
  • Windows Phone Version: 1.0.1.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 59