🖼️
  • AR MeasureKit cho iOS Thước đo ảo trên iPhone/iPad
  • AR MeasureKit là ứng dụng thước kẻ tận dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) để đo khoảng cách trong không gian thật. Ứng dụng này có thể đo bất cứ vật gì, đo đường thẳng, đo góc, đo đường cong, thể tích mà không cần tới thước kẻ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu