🖼️
  • The Ringtone Maker Tạo nhạc chuông cá tính
  • The Ringtone Maker là một ứng dụng cho phép bạn sử dụng bất kỳ một bài hát nào, tùy biến nó và sở hữu nó trên điện thoại di động như là một kiểu nhạc chuông hoặc lưu trữ nó trong bộ nhớ để truy cập sau này.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Ringtone Maker Plus
  • Ringtone Maker Plus là thế hệ kế tiếp của ứng dụng di động nội dung. Người dùng có thể tạo một nhạc chuông từ 10-60 giây tùy biến MP3, WMA, WAV, Audio CD các tập tin và video từ YouTube.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu