🖼️ RICO Game bắn súng xóa sổ sào huyệt tội phạm

🖼️
  • Phát hành: Rising Star Games
  • 2 cảnh sát, 1 vụ án và 24 giờ để loại bỏ những kẻ xấu trong game bắn súng hành động RICO. Là cảnh sát điều tra mẫn cán, đối mặt với tội phạm trong game FPS tiết tấu nhanh như phim hành động Mỹ.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 52